Мрежата

Можете да ме намерите в почти всички социални мрежи. Предимно в Google+ и Facebook. Когато съм пред компютъра – ще ме намерите в Скайп, пишете ми и ще Ви отговоря.