Започнах да се интересувам от областта на компютърните системи и технологии още от 15 годишна възраст. Интересът ми към IT сферата нарастваше през годините. В момента познанията ми се простират до настройка и поддръжа на всякакъв вид технологии, от персонални компютри до маршрутизатори, сървърни машини, камери, мобилни и IP телефони. Изпозвам успешно различни видове езици за програмиране, които ще намерите описани по-долу. Наскоро насочих техническите си умения и компетенции в изграждане, оптимизация и поддръжка на уеб сайтове.